Albanian English

Misioni dhe Qellimi Yne

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ka filluar funksionimin në bazë të ligjit nr. 9049, date 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publike”. Lexo më shumë 

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, nëpërmjet faqes zyrtare të internetit, synon të krijojë një dritare të rëndësishme për komunikimin më aktiv me zyrtarët e administratës publike dhe opinionin e gjerë, si edhe të realizojë transparencë maksimale për të gjitha proceset e hetimit administrativ të interesave private të zyrtarëve dhe për evidentimin e parandalimin e konfliktit të interesave.

Njoftime

 • Logo_ALpa_emrin
  18 Shtator 2014

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vijon me masat administrative

 • news2
  17 Shtator 2014

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vendos masë administrative ndaj Arjan Kokona

 • Logo_ALpa_emrin
  15 Shtator 2014

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vijon marrjen e masave administrative

 • news2
  12 Shtator 2014

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vijon marrjen e masave administrative

 • Logo_ALpa_emrin
  11 Shtator 2014

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vijon marrjen e masave administrative

 • news2
  08 Shtator 2014

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vendos masa administrative për mosdorëzim të deklaratës së interesave private

 • Logo_ALpa_emrin
  05 Shtator 2014

  Njoftim për shtyp: Kallëzim penal ndaj subjektit deklarues Genc Drita

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: