Albanian English

Misioni dhe Qëllimi Ynë

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ka filluar funksionimin në bazë të ligjit nr. 9049, date 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publike”. Lexo më shumë 

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, nëpërmjet faqes zyrtare të internetit, synon të krijojë një dritare të rëndësishme për komunikimin më aktiv me zyrtarët e administratës publike dhe opinionin e gjerë, si edhe të realizojë transparencë maksimale për të gjitha proceset e hetimit administrativ të interesave private të zyrtarëve dhe për evidentimin e parandalimin e konfliktit të interesave.

Njoftime

 • news2
  23 Korrik 2015

  Njoftim për shtyp

 • Logo_ALpa_emrin
  09 Korrik 2015

  Njoftim për shtyp

 • news2
  08 Qershor 2015

  Njoftim për shtyp: Kallëzim penal ndaj subjekteve deklarues

 • Logo_ALpa_emrin
  22 Maj 2015

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vijon me masat administrative ndaj subjekteve deklarues

 • news2
  21 Maj 2015

  Njoftim për shtyp: Kallëzim penal ndaj subjektit deklarues Dritan Prifti

 • Logo_ALpa_emrin
  19 Maj 2015

  Njoftim për shtyp: Kallëzim penal ndaj subjekteve deklarues

 • news2
  15 Maj 2015

  Njoftim për shtyp: Kallëzim penal ndaj subjektit deklarues Tom Doshi

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: