Albanian English

Misioni dhe Qëllimi Ynë

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ka filluar funksionimin në bazë të ligjit nr. 9049, date 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publike”. Lexo më shumë 

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, nëpërmjet faqes zyrtare të internetit, synon të krijojë një dritare të rëndësishme për komunikimin më aktiv me zyrtarët e administratës publike dhe opinionin e gjerë, si edhe të realizojë transparencë maksimale për të gjitha proceset e hetimit administrativ të interesave private të zyrtarëve dhe për evidentimin e parandalimin e konfliktit të interesave.

Njoftime

 • news2
  28 Prill 2015

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vijon me masat administrative ndaj subjekteve deklarues

 • Logo_ALpa_emrin
  20 Prill 2015

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vijon me masat administrative ndaj subjekteve deklarues

 • news2
  16 Prill 2015

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vijon me masat administrative ndaj subjekteve deklarues

 • Logo_ALpa_emrin
  07 Prill 2015

  Njoftim për shtyp: Kallëzim penal ndaj subjektit deklarues Ridvan Bode

 • news2
  17 Mars 2015

  Njoftim për shtyp: Inspektori i Përgjithshëm takon Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë

 • Logo_ALpa_emrin
  13 Mars 2015

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vijon me masat administrative ndaj subjekteve deklarues

 • news2
  11 Mars 2015

  Njoftim për shtyp: Inspektori i Përgjithshëm takon Ambasadoren e Delegacionit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë.

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: