Albanian English

Misioni dhe Qëllimi Ynë

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ka filluar funksionimin në bazë të ligjit nr. 9049, date 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publike”. Lexo më shumë 

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, nëpërmjet faqes zyrtare të internetit, synon të krijojë një dritare të rëndësishme për komunikimin më aktiv me zyrtarët e administratës publike dhe opinionin e gjerë, si edhe të realizojë transparencë maksimale për të gjitha proceset e hetimit administrativ të interesave private të zyrtarëve dhe për evidentimin e parandalimin e konfliktit të interesave.

Njoftime

 • news2
  21 Tetor 2014

  Njoftim për shtyp

 • Logo_ALpa_emrin
  21 Tetor 2014

  Njoftim per shtyp: Inspektori i Përgjithshëm takim pune me Zyrën Homologe të Kosovës

 • news2
  17 Tetor 2014

  Njoftim për Shtyp

 • Logo_ALpa_emrin
  16 Tetor 2014

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vijon me masat administrative ndaj subjekteve deklarues

 • news2
  13 Tetor 2014

  Njoftim për shtyp: Z. Ganaj pret në një vizitë pune Ambasadorin e OSBE, Prezenca në Shqipëri

 • Logo_ALpa_emrin
  10 Tetor 2014

  Njoftim për Shtyp: ILDKPKI, vijon me masat administrative ndaj subjekteve deklarues

 • news2
  06 Tetor 2014

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vijon me masat administrative ndaj subjekteve deklarues

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: