Albanian English

Misioni dhe Qellimi Yne

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ka filluar funksionimin në bazë të ligjit nr. 9049, date 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publike”. Lexo më shumë 

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, nëpërmjet faqes zyrtare të internetit, synon të krijojë një dritare të rëndësishme për komunikimin më aktiv me zyrtarët e administratës publike dhe opinionin e gjerë, si edhe të realizojë transparencë maksimale për të gjitha proceset e hetimit administrativ të interesave private të zyrtarëve dhe për evidentimin e parandalimin e konfliktit të interesave.

Njoftime

 • news2
  29 Gusht 2014

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, vijon me masat administrative për mosdorëzim të deklaratës së interesave private, ndër vite

 • Logo_ALpa_emrin
  25 Gusht 2014

  Njoftim për shtyp: Kallëzim penal ndaj subjektit deklarues Auron Tare

 • news2
  18 Gusht 2014

  Njoftim për shtyp: Kallëzim penal ndaj 13 subjekteve deklarues

 • Logo_ALpa_emrin
  04 Gusht 2014

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, fillon hetimin administrativ ndaj të gjithë zyrtarëve të Bankës së Shqipërisë.

 • news2
  18 Korrik 2014

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, masë administrative ndaj subjektit deklarues Auron Tare

 • Logo_ALpa_emrin
  17 Korrik 2014

  Njoftim për shtyp: Kallëzim penal ndaj subjektit deklarues Mite Mejdi

 • news2
  16 Korrik 2014

  Njoftim për shtyp: Rezoluta për vlerësimin e punës së ILDKPKI për vitin 2013

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: