Albanian English

Misioni dhe Qellimi Yne

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ka filluar funksionimin në bazë të ligjit nr. 9049, date 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publike”. Lexo më shumë 

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, nëpërmjet faqes zyrtare të internetit, synon të krijojë një dritare të rëndësishme për komunikimin më aktiv me zyrtarët e administratës publike dhe opinionin e gjerë, si edhe të realizojë transparencë maksimale për të gjitha proceset e hetimit administrativ të interesave private të zyrtarëve dhe për evidentimin e parandalimin e konfliktit të interesave.

Njoftime

 • Logo_ALpa_emrin
  22 Prill 2014

  Inspektorati i Lartë aplikon masë administrative ndaj zyrtarëve të nivelit të lartë

 • news2
  17 Prill 2014

  ILDKPKI nis hetimin administrativ për subjektin deklarues Dhimitër Pojanaku

 • Logo_ALpa_emrin
  04 Prill, 2014

  Inspektori i Përgjithshëm takon Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar

 • news2
  31 Mars, 2014

  ILDKPKI: Kallëzim penal ndaj subjektit deklarues Artian Adil

 • Logo_ALpa_emrin
  31 Mars, 2014

  ILDKPKI: Kallëzim penal ndaj subjektit deklarues Arjan Qafa

 • news2
  31 Mars, 2014

  ILDKPKI: Kallëzim penal ndaj subjektit deklarues Bardhok Lleshi

 • Logo_ALpa_emrin
  28 Mars, 2014

  Inspektorati i Lartë publikon Manualin Shpjegues dhe Trajnues mbi Rolin e Autoriteteve Përgjegjëse në Parandalimin e Konfliktit të Interesave, të përgatitur në bashkëpunim me OSBE, Prezenca në Shqipëri

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: