Albanian English

Raporte ndër vite

  • Viti 2017

- Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2017”.

Shkarko këtu

- Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2017.

Shkarko ketu

  • Viti 2016

- Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave per vitin 2016.

Shkarko ketu

  • Viti 2015

- Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2015”.

Shkarko këtu

- Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave per vitin 2015.

Shkarko ketu

  • Viti 2014

- Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2014”.

Shkarko këtu

- Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave per vitin 2014

Shkarko ketu

  • Viti 2013

- Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2013”.

Shkarko këtu

- Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave Viti 2013

Shkarko ketu

  • Viti 2011

Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për vitin 2011”.

Shkarko këtu

Raport i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për Vitin 2011

Shkarko këtu

  • Viti 2010

Raport i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për Vitin 2010

Shkarko këtu

  • Viti 2009

Raport i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për Vitin 2009

Shkarko këtu

  • Viti 2008

Raport i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për Vitin 2008

Shkarko këtu

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: