Albanian English

Our Mission

The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests started to function upon the law no. 9049 dated 10.04.2003 “On the Declaration and Audit of Assets, Financial Obligations of the Elected and certain Public Officials”. Read more 

The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests, through its official website, aims to create an important channel of active communication with the officials of the public administration and as well as with the public, civil society, media, NGO-s and several other institutions and organizations. Furthermore HIDAA’s website aims to realize maximal transparency concerning the administrative investigation of the officials’ private interests and also for evidencing and preventing the conflict of interests.

Njoftime

 • news2
  Annual report 2017, HIDAACI
 • Logo_ALpa_emrin
  Publication of asset declarations

  Publication of asset declarations

 • news2
  January 24, 2017

  (Shqip) Njoftim për shtyp: ILDKPKI siguron mbarëvajtjen e procesit të dorëzimit të deklaratave të pasurisë për subjektet e rivlerësimit.

 • Logo_ALpa_emrin
  January 23, 2017

  (Shqip) Njoftim për shtyp: ILDKPKI, fillon kontrollin e plotë dhe hetimin administrativ për deklaratat e interesave private të Kryetarit të Autoritetit të Medias Audiovizive, Z. Gentian Sala.

 • news2
  January 16, 2017

  (Shqip) Njoftim për shtyp: ILDKPKI, fillon kontrollin e plotë dhe hetimin administrativ për deklaratat e interesave private të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë Z. Alfred Peza.

 • Logo_ALpa_emrin
  (Shqip) Deklarata e Pasurisë për Procesin e Rivlerësimit

  (Shqip) Deklarata e Pasurisë për Procesin e Rivlerësimit

 • news2
  October 10, 2016

  (Shqip) Për mënyrën e deklarimit të pasurive, në pronësi, posedim dhe përdorim, burimet e krijimit të tyre, detyrimet financiare etj, nga subjektet e rivlerësimit dhe personat e lidhur që mbartin detyrim për deklarim të pasurisë, në zbatim të ligjit nr. 84/2016, datë 30.8.2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

© 2011 HIDAA, All Right Reserved
This webpage is supported by: