Albanian English

Akte Nënligjore të ILDKPKI

URDHËR Nr. 1909, datë 18.10.2016                                                                        Shkarko këtu

URDHËR Nr. 1580, datë 28.07.2016                                                                        Shkarko këtu

URDHËR Nr. 1499, datë 12.09.2014                                                                        Shkarko këtu

URDHËR Nr. 1406, datë 05.09.2014                                                                        Shkarko këtu

URDHËR Nr. 1286, datë 02.09.2014                                                                        Shkarko këtu

URDHËR Nr. 1284, datë 02.09.2014                                                                        Shkarko këtu

URDHËR Nr. 1008, datë 18.06.2014                                                                        Shkarko këtu

URDHËR Nr. 1007, datë 18.06.2014                                                                        Shkarko këtu

URDHËR Nr. 3528, datë 23.06.2014                                                                        Shkarko këtu

URDHËR Nr. 997, datë 18.06.2014                                                                          Shkarko këtu

URDHËR Nr. 996, datë 16.06.2014                                                                          Shkarko këtu

URDHËR Nr. 29,  datë 17.03.2014                                                                           Shkarko këtu

URDHËR Nr. 28,  datë 13.03.2014                                                                           Shkarko këtu

URDHËR  Nr. 27, datë 13.03.2014                                                                           Shkarko këtu

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: