Albanian English

Bashkëpunime

- Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet ILDKPKI dhe Kontrollit të Lartë të Shtetit.

Shkarko këtu

- Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore, Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave dhe Partnerët Shqipëri për Zhvillim dhe Ndryshim.

Shkarko këtu

Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe ILDKPKI-së.

Shkarko këtu

- Marrëveshje Bashkëpunimi me Drejtorinë e Përgjithshme  të Tatimeve.

Shkarko këtu

-Marrëveshje Bashkëpunimi me Njësinë e Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit.

Shkarko këtu

- Marrëveshje Bashkëpunimi për Komunikimin dhe Shkëmbimin e të Dhënave me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave.

Shkarko këtu

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: