Albanian English

Dokumenta Strategjikë


    Strategjia Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 2015-2020.

Shkarko Këtu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Plani i Veprimit i Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 2018-2020.

Shkarko Këtu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: