Albanian English

E drejta e Informimit

Publikimi i deklaratave të pasurisë


 • Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2018

Shkarko këtu

 • Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2017

Shkarko këtu

 • Regjistri i kontratave Janar – Mars 2017.

Shkarko këtu

 • Gjurmë AUDITI PROKURIME PUBLIKE Vlera mbi 800.000 Leke.

Shkarko këtu

 • Gjurmë AUDITI PROKURIME PUBLIKE Vlera të Vogla.

Shkarko këtu

 • Regjistri i kontratave të lidhura për vitin 2016 në ILDKPKI

Shkarko këtu

 • Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2016

Shkarko këtu

 • Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2015

Shkarko këtu

 • Regjistri i kontratave të lidhura për vitin 2015 në ILDKPKI

Shkarko këtu

 • Regjistri i kontratave të lidhura për vitin 2014 në ILDKPKI

Shkarko këtu

 • Urdhër Nr. 41, datë 09.03.2015, për “Miratimin e programit të transparencës të ILDKPKI”

Shkarko këtu

 • Programi i Transparencës së ILDKPKI (Shtojca e urdhërit 41)

Shkarko këtu

 • Urdhër Nr. 40, datë 09.03.2015, për “Përcaktimin e masave për zbatimin e së drejtës së informimit ndaj publikut”

Shkarko këtu

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: