Albanian English

Formularë dhe Regjistra Sinjalizimi

FORMULAR I SINJALIZIMIT TË BRENDSHËM

“TË NJË VEPRIMI OSE PRAKTIKE TË DYSHUAR KORRUPSIONI”

Shkarko Këtu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FORMULAR I SINJALIZIMIT TË JASHTËM

“TË NJË VEPRIMI OSE PRAKTIKE TË DYSHUAR KORRUPSIONI”

Shkarko Këtu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FORMULAR KËRKESË PËR MBROJTJE NGA  HAKMARRJA

Shkarko Këtu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REGJISTËR I KËRKESËS PËR MBROJTJEN NGA HAKMARRJA

Shkarko Këtu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REGJISTËR I SINJALIZIMIT  TË BRENDSHËM NË NJËSINË PËRGJEGJËSE NË ORGANIZATË

Shkarko Këtu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REGJISTËR I SINJALIZIMIT  TË JASHTËM NE ILDKPKI

Shkarko Këtu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: