Albanian English

Konventa Penale për Korrupsion dhe Protokolli Shtesë

LIGJ Nr.8778, datë 26.4.2001 PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS PENALE PËR KORRUPSIONIN”

Shkarko këtu

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: