Albanian English

Manuale mbi Parandalimin e Konfliktit të Interesit

Publikime në interes të Autoriteteve Përgjegjëse dhe Zyrtarëve

  • Manual nr.3

Shpjegues dhe trajnimi mbi parandalimin e konfliktit të interesave në pushtetin vendor. Shkarko këtu

  • Manual nr.2

Mbi parandalimin e Konfliktit të Interesave në prokurimet publike. Shkarko këtu

  • Manual nr.1

Shpjegues dhe trajnimi mbi parandalimin e konfliktit të interesave. Shkarko këtu

Manual shpjegues dhe trajnimi mbi rolin e autoriteteve përgjegjëse në parandalimin e kontrollin e konfliktit të interesave. Shkarko këtu

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: