Albanian English

05 Maj 2016

NJOFTIM PËR SHTYP

Në datën 5 maj 2016, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi Rezolutën për vlerësimin e punës së   Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2015.  Shkarko rezolutën këtu.

_________________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME SHTYPIN

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: