Albanian English

Njoftime punësimi

24 Mars 2017

Njoftim mbi listën e kandidatëve që do të vazhdojne konkurrimin,  për  8(tetë)  vende të lira pune,  në kategorinë e nëpunësve civilë të mesëm drejtues në pozicionin Ndihmës Inspektor. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24 Mars 2017

Njoftim mbi shtyrjen e datës së konkurrimit. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

15 Mars 2017

Njoftim mbi paraqitjen e kandidatëve , për  8(tetë)  vende të lira pune,  në kategorinë e nëpunësve civilë të mesëm drejtues në pozicionin Ndihmës Inspektor. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

03  Mars 2017

Njoftim për  8(tetë)  vende të lira pune,  në kategorinë e nëpunësve civilë të mesëm drejtues në pozicionin Ndihmës Inspektor. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: