Albanian English

Njoftime punësimi

26 Korrik  2017

Njoftim mbi shpalljen e listës së kandidatëve fitues për  2 (dy)  vende të lira pune,  të nivelit të lartë drejtues në pozicionin Inspektor. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30 Qershor  2017

Njoftim për  listën e kandidatëve, që do të vazhdojnë konkurrimin për 2(dy)  vende të lira pune, në kategorinë e nëpunësve civilë  të nivelit të lartë drejtues në pozicionin Inspektor. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23 Maj 2017

Njoftim për  2(dy)  vende të lira pune,  të nivelit të lartë drejtues në pozicionin Inspektor. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: