Albanian English

Njoftime punësimi

23 Nëntor 2016

Njoftim mbi shpalljen e listës së kandidatit fitues për 1(një) vend të lirë pune të nivelit të lartë drejtues, në pozicionin Inspektor në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

28 Shtator 2016

Njoftim mbi shpalljen e listës së kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin për 1(një) vend të lirë pune të nivelit të lartë drejtues, në pozicionin Inspektor në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21 Shtator 2016

Njoftim për 1 (një) vende të lira pune, të nivelit të lartë drejtues, në pozicionin Inspektor në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: