Albanian English

Njoftime punësimi

7 Dhjetor 2018

Njoftim mbi shpalljen e listës së kandidatëve që vazhdojnë konkurimin për  procedurën e lëvizjes paralele, për 5 (pesë) vende të lira pune të kategorisë ekzekutive, në grupin e pozicioneve të  administrimit të përgjithshëm, në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26 Nëntor 2018

Njoftim për  procedurën e lëvizjes paralele, për 5 (pesë) vende të lira pune të kategorisë ekzekutive, në grupin e pozicioneve të  administrimit të përgjithshëm, në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: